VectorTas 2018-03-03T16:01:43+02:00

VectorTas-privremeno uporište u ortodonciji

VectorTas je novi sistem u ortodonciji koji uz pomoć mini implanta i atečmena poboljšava ortodontsku terapiju i omogućava pokretanje zuba koje do sada nije bilo izvodljivo.

  • redukovano uporište i bolja kontrola pomeranja zuba

  • „hirurški“ slucajevi mogu da se reše bez upotrebe hirurgije

  • skraćuju vreme trajanja ortodontske terapije

  • ugodni su za pacijenta

[cml_media_alt id='417']Townie-Award[/cml_media_alt]VectorTas sistem je nagradjen od strane Ortho Townie Choice Award kao najbolji sistem uporišta u ortodonciji.

Da biste se oslobodili straha od implanta, pogledajte video u kojem Damon predavač, ortodont John Graham sam sebi postavlja mini implant.