Stručni tim

/Stručni tim
Stručni tim 2018-03-03T16:01:43+02:00
prof. dr Vojislav Letić
prof. dr Vojislav Letićspecijalista maksilofacijalne hirurgije
Diplomirao na Stomatološkom fakultetu u Novom Sadu gde je završio i specijalističke studije iz oblasti maksilofacijalne hirurgije. Doktorske studije je pohađao i završio na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu,1995. godine i stekao titulu doktora medicinskih nauka.

– Dom zdravlja Novi Sad, lekar stomatolog u HMP Novi Sad 1985
– Asistent na predmetu Opšta anatomija, Medicinski fakultet Novi Sad 1987.
– Asistent Profesora i Stariji predavač na Fakultetu Sv.Bartolomeja, London 1989
– Asistent Profesora na Medicinskom fakultetu Džordžtaun, Vašington DC, USA 1989
– Profesor na Medicinskom fakultetu Džordžtaun, Vašington DC,USA,1990.
– Glavni konsultant za karlicu, glavu i vrat.
– Docent, Medicinski fakultet u Novom Sadu, na predmetu Opšta anatomija, Neuroanatomija.
– Docent, Medicinski fakultet, predmet Maksilofacijalna Hirurgija, škola na engleskom jeziku.
– Načelnik na Odeljenju za stomatologiju i maksilofacijalnu hirurgiju VMC Novi Sad, Ministartsvo Obrane R. Srbije.

Od 01.08.2012.g u penziji po osnovu starosne penzije profesionalnih vojnih lica.

Vlasnik privatne stomatološke ordinacije u Novom Sadu.

Publikacije: 28 štampanih radova, 26 u internacionalnim stručnim časopisima.
6 stručnih knjiga.
Urednik u izdavačkoj kući Orthomedics.
Nagrade: Oktobarska nagrada Grada Beograda za mentorstvo 1988.
Članstvo: Kraljevsko lekarsko udruženje, London, V. Britanija, Srpsko Lekarsko društvo.
Hobi: Konjički sport

dr spec. Tatjana Jelenić Krečković
dr spec. Tatjana Jelenić Krečkovićspecijalista ortopedije vilica
Diplomirala na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu,smer stomatologija 2002.godine. 2003. godine upisala poslediplomeske studije, oblika magisterijuma, smer Menadzment u zdravstvu. Od 2006. do 2009. poslediplomske studije, oblika specijalizacije, iz ortopedije vilica na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. Specijalizirala sa odličnim uspehom.

Od početka specijalizacije iz ortopedije vilica do današnjeg dana se usavršava iz oblasti fiksne ortodoncije koja se odnosi na samoligirajuće sisteme, sa posebnim akcentom na pasivni samoligirajući Damon sistem. Učesnik je brojnih in office kurseva,simpozijuma i kongresa kako u zemlji tako i u inostranstvu na kojima je o ovom sistemu učila od najcenjenijih Damon doktora kao što su dr Rafael García Espejo, dr Ramón Perera Grau, dr John Graham , dr Elizabeth Menzel i drugih. Sertifikovani Damon doktor kao i sertifikovani eCligner doktor.

Od 2002. do 2006. je radila u Vojnomedicinskom centru Novi Sad. Od 2006. do danas je član tima ove ordinacije i profesor u Srednjoj medicinskoj školi „7.april“ u Novom Sadu od 2010.godine.

Objavljena dva stručna rada :
1. Vojnosanit Pregl. 2007 Nov ;64 (11):779-82 18050974 (P,S,E,B) [Class II malocclusion therapy using fixed orthodontic appliance] 2. Ortodontsko hirurška terapija pacijenta sa bilateralno impaktiranim gornjim očnjacima ( poster prezentacija na Prvom kongresu stomatologa Vojvodine)

dr Pancrazio Enzio Pica
dr Pancrazio Enzio Picadoktor stomatologije
Diplomirao na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu,smer stomatologija. Redovno se usavršava u svojoj struci. Posebno iskustvo je stekao u campo Dentistico. Učesnik je brojnih in office kurseva kao i kongresa iz oblasti estetske stomatologije, implantologije, endodoncije i protetike. Jedno vreme je bio asistent prof.dr Vojislava Letića na odeljenju maksilofacijalne hirurgije VMC Novi Sad.
Pored toga što je deo stručnog tima Stomatološke ordinacije Centar Bul.13 on je i konsultant u Centri Medico Dentali u Italiji.
dr spec Andrija Delibašić
dr spec Andrija Delibašićspecijalista oralne hirurgije
Diplomirao na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, smer stomatologija. Od 2011. Do 2014. poslediplomske studije, oblika specijalizacije iz oralne hirurgije. Specijalizirao sa odličnim uspehom. Prvo radno iskustvo je stekao u Vojnomedicinskom centru u Novom Sadu u trajanju od 4 godine. Od 2009. je deo stručnog tima ove ordinacije.
Vojislava Koluder
Vojislava Koluderstomatološka sestra