Protetsko lečenje 2018-03-03T16:01:43+02:00

STOMATOLOŠKA PROTETIKA

Osmeh čini da mislite bolje o sebi, čak i ako se ne osećate tako. I uvek čini da drugi misle bolje o Vama. Osmeh povećava vrednost Vašeg lica. Postoje stotine jezika na svetu, ali osmeh govori sve njih. Uz našu pomoć i savete stručnog tima možete i Vi imati čaroban osmeh.

  • Savremeni stomatološki materijali omogućavaju perfektnu restauraciju oštećenih zuba, kao i nadoknadu onih koji nedostaju.

  • Protetska rešenja su mnogobrojna i plan terapije se donosi pojedinačno za svakog našeg pacijenta.

  • Nadoknade mogu biti fiksne, mobilne ili kombinovane.

Fiksne protetske nadoknade

Trajno se cementiraju i pacijent ne može da ih ukloni. Savršeno “imitiraju” prirodne zube i treba im dati prednost kada god je to moguće. U ove nadoknade se ubrajaju krunice, mostovi, fasete, inlej…..

Krunice i mostovi mogu biti “klasični”-metalokeramički ili tzv bezmetalni. Zahvaljujući savremenoj CAD CAM tehnologiji i bezmetalne nadoknade su otporne koliko i metalo keramičke i mogu se koristiti i u bočnoj regiji isto kao i u predelu fronta.

Danas postoje gotovi fabrički sinterovani blokovi različite tvrdoće i transparencije , koji se koriste za različite regije i raspone u zavisnosti od indikacije. Iz tih blokova se kompjuterskim skeniranjem modela dobijenih iz otiska i specijalnim kompjuterski upravljenim mašinama seku konstrukcije buduće protetske nadoknade (krunice ili mosta). Na tako dobijenu konstrukciju dalje se nanosi keramika , kao i ranije.

Prednosti bezmetalne keramike:

  • zubi izgledaju izuzetno prirodno jer poseduju ”dubinu” – svetlost se prelama kroz sve slojeve kao kod prirodnih zuba . Savršena estetika koju odlikuje apsolutna prirodnost nadoknade u smislu boje, svetlosne propustljivosti i oblika, kompjuterska preciznost izrade

  • lakše održavanje oralne higijene i smanjena iritacija desni usled odsustva metala

  • izuzetna čvrstina

  • nepostojanje alergija na ovaj materijal

  • gracilnost nadoknade i veći komfor za pacijenta

Fasete (veniri)

Slomljeni ili obojeni zubi ili zubi blago nepravilnog položaja mogu se jednostavno i brzo rekonstruisati fasetama.

Fasete su tanke “lamele” izrađene od keramike, koje su pričvršćene za zub i koje, za razliku od krunica, ne prekrivaju ceo zub. Samo je mala količina zubne strukture izbrušena za fasete. Dovršena restauracija u potpunosti odgovara izgledu ostalih prirodnih zuba.

Fasete mogu biti keramičke ili kompozitne (one imaju povoljniju cenu, a zadovoljavajuću estetiku).

Mobilne proteze

Mobilne proteze mogu biti parcijalne i totalne.

Ukoliko pacijent nema svojih zuba, a ne želi ugradnju implantata rešenje su totalne proteze.

Pre izrade ovakvih proteza kod nekih pacijenata je neophodna hirurška priprema kako bi izrađene proteze što bolje stajale. One zadovoljavaju estetiku, medjutim nisu fiksirane i pacijent mora da ih vadi kako bi pravilno održavao oralnu higijenu.

Mobilne proteze mogu biti i parcijalne ukoliko pacijent ima neke svoje zube. Izgled i vrsta zavise od stanja i rasporeda preostalih zuba-za svakog pacijenta se donosi pojedinačni plan terapije.

Kod kombinovanih protetskih radova se na fiksnu nadoknadu vezuje najčešće skeletirana proteza. Atačmeni – precizni vezni elementi, služe za spajanje fiksne nadoknade i mobilne parcijalne proteze i daju maksimalan funkcionalni i estetski efekat.

Danju priča,a noću pliva. Šta je to? Taština proteza 🙂